background

Bink Teknoloji TESİD Üyeliğine Kabul Edildi

Bink Teknoloji TESİD Üyeliğine Kabul Edildi

12.09.2023

   

 

Şirketimiz, Türkiye'nin önde gelen elektronik sanayicilerinin tek çatı altında toplandığı TESİD derneğine üyeliğe kabul edilmiştir. Bu kabul ile yurtiçi projelerimizin yanısıra yurtdışı projelerimize de ağırlık vermeyi planlamaktayız. 

 

“Türk Elektronik Sanayicileri Derneği”  ne zaman kuruldu?

“Türk Elektronik Sanayicileri Derneği”, kısa adı ile TESİD, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin teşviki ile Türk Elektronik Sanayi temsilcileri ve Elektronik ile ilgili öğretim üyelerinden oluşan yirmi dört üye tarafından 4 Ağustos 1989 tarihinde kurulmuştur. Derneğin başlangıçta ESİD olan adı 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla TESİD- Türk Elektronik Sanayicileri Derneği olarak tescil edilmiştir. TESİD’in amacı nedir?  “Akıllı Yaşam” gibi konularda oluşturduğu vizyon kapsamında elektronik sektöründe faal olan KOBİ ve yeni girişimciler ile büyük şirketlerin kendi aralarında ve diğer sektördeki firmalarla iş birliği imkanlarını yaratarak, yerli çözümlerin oluşturulmasına destek olmayı hedeflemektedir. 

 

TESİD nasıl çalışıyor, neler yapıyor?

Dernekler Kanunu’na tabi olan TESİD’in hedefleri iki yılda bir yenilenen Yönetim Kurulu liderliğinde hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda, asil ve yedek Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, İdari ve Mali İşler Yöneticisi, İcra Kurulu üyeleri takım olarak çalışmaktadır. Sektördeki söz sahibi kişilerin üye olarak katıldığı Yüksek Danışma Konseyi, TESİD’in vizyonu ve hedefleri için yol haritalarının belirlenmesinde rehber güç olmaktadır. TESİD, amaç ve faaliyetleri için internet, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi iletişim vasıtalarından faydalanır, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler. Yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapar. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere, üye kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini destekler. Eğitimin genelde ve özellikle elektronik ve bilgi teknolojileri alanındaki önemini göz önüne alarak destekleyici faaliyetlerde bulunur. Türk Elektronik Sanayi ve Bilgi Teknolojileri’nin güçlenmesi için sanayici, iş ve bilim insanlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurur, gerekli koruma ve teşvikin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapar. Tüm bu çalışmalar üye firmaların desteği ve personelinin bilgi birikimi kullanılarak gerçekleştirilir.